Město Loštice

Registr oznámení

Registr oznámení je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen „zákon“).

Zákon ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat po celou dobu výkonu funkce a ve stanovených lhůtách (vždy nejpozději k 30.6. následujícího kalendářního roku) oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích nebo negativní oznámení příslušnému evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1 písm. g) zákona; tajemník městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. f), jde-li o členy zastupitelstva jejich obce nebo vedoucí úředníky v jejich úřadu nebo magistrátu).

Vedením registru oznámení se rozumí:

  • příjímání a evidence oznámení,
  • uschování žádostí podaných příslušnému evidenčnímu orgánu po dobu 5 let ode dne podání žádosti,
  • uchovávání oznámení podaných příslušnému evidenčnímu orgánu po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • dohlížení nad úplností údajů, které jsou součástí oznámení a vyžadování doplnění těchto údajů,
  • příjímání sdělení,
  • poskytování dokladů orgánu příslušnému o věci jednat,
  • ověřování žádostí a udělování uživatelského jména přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podle § 13 odst. 2 zákona o střetu zájmů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.

Dokumenty

Žádost o nahlédnutí do registru

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení ve formátu doc

Registr oznámení
Každému, kdo požádá o nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, přidělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo opravňující ke vstupu do tohoto registru. (Sdělovat přidělené uživatelské jméno a heslo třetí osobě je zakázáno - §13 odst.4 zákona 159/2006)

Žádost se podává

  • osobně v budově Městského úřadu Loštice – Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice, sekretariát starosty města (1. patro, kancelář. č. 11), tel: 583 401 801
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  • elektronicky do elektronické podatelny Městského úřadu Loštice podatelna@mu-lostice.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních dnech a hodinách budově MěÚ Loštice.
 

Jste zde: Loštice  >  Registr oznámení

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace